Keyword Index

F

  • F10 بررسی تاثیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو [Volume 1, Issue 2, 2010, Pages 1-25]
  • FDI مطالعه عوامل موثر بر صادرات سه کشور مهم عضو سازمان تجاری اکو (ایران، ترکیه، پاکستان) [Volume 1, Issue 1, 2010]

G

  • GDP مطالعه عوامل موثر بر صادرات سه کشور مهم عضو سازمان تجاری اکو (ایران، ترکیه، پاکستان) [Volume 1, Issue 1, 2010]

Q

  • Q43 بررسی تاثیر تجارت خارجی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان اکو [Volume 1, Issue 2, 2010, Pages 1-25]
  • Q توبین بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران( رویکرد پانل دیتا [Volume 1, Issue 2, 2010, Pages 67-95]